Çocuk ve Oyun

Çocuk ve Oyun

ÇOCUK ve OYUN

                

Oyun yoluyla çocuk, birikmiş enerjisini toplumsal açıdan kabul edilen bir şekilde boşaltma olanağı bulur. Oyun, sonucu düşünülmeden herhangi bir amaca ulaşmaktan çok zevk almak amacıyla girişilen bir etkinliktir.

     Oyun, bir yandan çocuğun gelişimine katkıda bulunurken, öte yandan eğitici bir değere sahiptir. Diğer yandan izleyen yetişkine çocuğun kişilik özellikleri ile ilgili önemli ip uçları verirken, bir yandan da çocuk için “tedavi” edici özelliğe sahip bir etkinliktir. Dramatik oyun şeklinde yaratılan imgesel oyunun tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Önceleri tek başına oynayan çocuk, daha sonra paralel oyun evresine girer ve bu evrede kendi oyuncakları ile oynar. Bu evreyi, birlikte oynadıkları işbirlikçi oyun izler. İlk 18’inci ayda gerçekleşen, taklit davranışları içeren alıştırmalı oyun, 2-6 yaş arasında sembolik oyun, 7-12 yaşları arasında kurallı oyun evreleri birbirini takip eder.

     Çocuklar oyun oynarken hayali bir oyun arkadaşı yaratabilirler. 3-4 yaşları arasında çocukların %65’inde hayali oyun arkadaşları olduğu gözlenmiştir. Erken çocukluk döneminde Süper kahraman - hayal oyunları oldukça yaygındır. Süper kahramanlar gibi olağan üstü güçlere sahip bir karaktere bürünebilir yada kendi büyülü kahramanlarını yaratabilirler. Süper kahraman oyunu sağaltıcı etkisinin yanı sıra çocuğun iyi ve kötü kavramlarını keşfetmesine yardımcı olur. Bu karakterler ya tamamen iyi ya da tamamen kötüdür. Seçilecek oyunlar, çocuğun gelişim düzeyine, yaşına, beceri ve ilgilerine uygun olmalıdır.

     Çocuk başkalarıyla oynamaya başladığında, sık sık oyuncak paylaşımında kavgalar belirmeye başlar. Çünkü sosyalleşmeyi henüz öğrenmekte olan çocuk , sosyalliğin tam olarak bilincinde değildir. Diğer çocuklarla oynamayı öğrenmenin ilk iki veya üçüncü yıllarında ,paylaşmaya isteksizlik duyma ve bu konuda tartışma ,yerleşmiş bir bencilliğin veya güvensizliğin işareti değildir. Bu ,sadece güçlü bir irade gücünün göstergesi olabilir. Bu sebeple ondan utanmayın ,onu azarlamayın.

                İyi bir oyuncak sağlam, dayanıklı, güvenli ve boyası çabuk çıkmayan cinstendir. Özellikle ilk 18 ay içerisinde görsel ve işitsel duyulara hitap eden, yumuşak, kırılmayan, tercihen yıkanabilen oyuncaklar tercih edilmesi gerekirken, 18’inci aydan itibaren keşif ve icat evrelerine uygun yapboz, lego, tahta blok ve küplerden oluşan inşaat oyuncakları tercih edilmelidir. Ancak eğitimsel değeri büyük olan, su, kum, kil, oyun hamuru 2 yaştan itibaren tüm yaşlar için temel oyun malzemesidir. Okul öncesi dönemde çocuğun hayal gücünü geliştiren oyuncaklar cinsiyete göre farklılaşabilir. Kız çocukları için evcilik köşesinde bebek oyuncakları önemli olmasına karşılık bakkalcılık köşesinde ise erkek çocukları teraziye ihtiyaç duyabilirler.

        Oyuncaklar hayal gücünü geliştirir, çocukları tanımamızı sağlar. Oyuncağına bağımlı olması, ileride başka şeylere de bağımlı olabileceği anlamına gelmez. Her hoşa giden şey vazgeçilmezlik duygusu yaratabilir, buna bağımlılık demek için biraz daha ölçüp tartmak gerekir. İki yaş çocuğu için bu vazgeçememe bir rahatlatıcı etki gösterebilir.  Uyku denen bilinmeze giderken, yanında hiç olmazsa tanıdık birisi olsun diye bez tavşanına sıkıca yapışan bir çocuk bağımlı değildir.

 

                                                                                                         Psikolog Eda ATALAR YAŞAR

 

Okulumuz çocuklarımızın kendilerine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmak, özgüven ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek yolunda işleyiş göstermektedir.