Eğitim-Öğretim

Eğitim-Öğretim

Okulumuzda çoklu zeka sistemine dayalı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Çoklu zeka kuramı bireylerin tek bir zeka bölümü ile değerlendirilmemesi gereğine dayanır. Bu programa göre çocuklarımızın her türlü gelişim alanı dikkatle izlenerek, desteğe ihtiyaç duyulan noktalar özenle iyileştirilmeye çalışılır. Okulumuzda uygulanan eğitim programımız çocukların bireysel gelişimlerini, kendilerini ifade ve sosyalleşme yeteneklerini destekleyecek, mutlu bir birey olmalarını sağlayacak aktivitelerden oluşmaktadır. 

Howard Gardner'in Çoklu Zeka Kuramı 

Gardner, 1983 yılında zekayı yeniden tanımlayarak, zekanın tek boyutlu olmadığı ve her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekaya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu kuram öğrenci merkezli bir kuram olup, çocukların gelişiminin dikkatli olarak izlenmesi ve desteklenmesi gereken kısımların özenle desteklenmesi üzerine kurulmuştur. Bu doğrultuda çocukların kişisel özellikleri göz önünde bulundurularak bunu uygun bir eğitim programı yapılandırılmaktadır. 

Math Their Way

Çocukların Gözüyle Matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de, Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi Direktörü BarattaLorton tarafından geliştirilmiş bir programdır. Eğitim programımızda yer alan Math TheirWay metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

  • Serbest Keşfetme
  • Örüntü Oluşturma
  • Gruplama ve Sınıflandırma
  • Sayma
  • Mukayese Etme
  • Grafik Oluşturma

Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir.

GEMS (Great Explorations Math andScience) 

İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.

Önce yapmak soÜnitelerinra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.

GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.

Anaokullarımızda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri...

Okulumuz çocuklarımızın kendilerine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmak, özgüven ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek yolunda işleyiş göstermektedir.