Çift Dilli Eğitim Modeli

Çift Dilli Eğitim Modeli

Çift dilli eğitim modelimizde öğrencinin 8-9 saatini birlikte geçirdiği öğretmenleri eğitim sırasında ebeveynleri yerine geçtiği için bu öğretmenlerden yalnızca İngilizce öğretmeni olanı sadece İngilizce konuşarak (öğrencisini de anlayarak), İngilizce konuşmanın doğal bir süreç olduğunu öğrenciye gözlemletir. 

Çocuklar için 0-6 yaş aralığı yabancı dil öğrenmek açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda okulumuz ‘çift dilli eğitim modelini’ okul öncesi çocuklarına uygulamaktadır. Okulumuzun eğitim dili İngilizce olup, bunun yanında haftada bir gün olacak şekilde düzenlemiş ikinci bir yabancı dil eğitimi de bulunmaktadır. 

Okulumuz çocuklarımızın kendilerine özgü yeteneklerini ortaya çıkarmak, özgüven ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek yolunda işleyiş göstermektedir.